Mentorskapsprogrammet

Syftet med mentorskapsprogrammet är att skapa en naturlig länk mellan utbildning och arbetsliv för studenter på sektionen. Genom personlig kontakt skall studenter få möjlighet att vägledas i sina frågeställningar kring branschen. För de studenter som medverkar hoppas vi att mentorskapsprogrammet ska leda till:

• En första personlig kontakt med arbetslivet inom bioteknikbranschen.

• Nätverkande med andra mentorer och studenter på gemensamma träffar anordnade av alumniutskottet

• Vägledning i karriärsplanering

• Kunskap om företagskultur, löneförhållanden och meriterade erfarenheter

• Personlig utveckling genom reflekterande samtal

 

Studenterna som antas till programmet kommer att gå fjärde eller femte året nästa år. Frågor som man exempelvis kan ta upp med sin mentor är:

• Karriärsplanering

• Balans i livet/livspussel

• Företagskultur

• Engagemang/extra erfarenheter utanför studierna

• Första anställning/lönenivåer

 

Som mentorskapspar träffas man så ofta man vill. Hur man håller kontakt kan te sig i många former såsom telefonsamtal, Skype, fika eller utövning av något gemensamt fritidsintresse.
Det är studenten som har det främsta ansvaret för att bibehålla kontakten under året.

Alumniutskottet anordnar en gemensam Kick-off i Linköping i början av programmet. Vid detta tillfälle får man träffa de andra mentorskapsparen och få en kort introduktion till mentorskapsprogrammet. Under året kommer det att göras en halvtidsutvärdering och minst en ytterligare gemensam aktivitet. Formellt räcker mentorskapsprogrammet ett år ifrån startoch efter det är det upp till mentorskapsparet om man vill träffas mer.

Anmälningen till mentorskapsprogrammet sker under våren via ett webbaserat anmälnigsformulär. Efter anmälan matchas paren manuellt.

Vid frågor är du välkommen att mejla vår alumniansvarig Johanna Granqvist på alumni@tbi.lintek.liu.se

Logga in
Sök
Kalender
urfadderiet.se TBi på Facebook QQQ på Facebook
bi6.se TBi på Instagram Phi Tau på Facebook