Mentorskapsprogrammet

Syftet med mentorskapsprogrammet är att skapa en naturlig länk mellan utbildning och arbetsliv för studenter på sektionen. Genom personlig kontakt skall studenter få möjlighet att vägledas i sina frågeställningar kring branschen. För de studenter som medverkar hoppas vi att mentorskapsprogrammet ska leda till:

• En första personlig kontakt med arbetslivet inom bioteknikbranschen.

• Nätverkande med andra mentorer och studenter på gemensamma träffar anordnade av alumniutskottet

• Vägledning i karriärsplanering

• Kunskap om företagskultur, löneförhållanden och meriterade erfarenheter

• Personlig utveckling genom reflekterande samtal

 

Studenterna som antas till programmet kommer att gå fjärde eller femte året nästa år. Frågor som man exempelvis kan ta upp med sin mentor är:

• Karriärsplanering

• Balans i livet/livspussel

• Företagskultur

• Engagemang/extra erfarenheter utanför studierna

• Första anställning/lönenivåer

 

Som mentorskapspar träffas man så ofta man vill hur man håller kontakt kan te sig i många former såsom telefonsamtal, Skype, fika eller utövning av något gemensamt fritidsintresse. Det är studenten som har det främsta ansvaret för att bibehålla kontakten under året.

Alumniutskottet kommer att anordna en gemensam Kick-off i Linköping den 4e september. Vid detta tillfälle får man träffa de andra mentorskapsparen och få en kort introduktion till mentorskapsprogrammet. Under året kommer det att göras en halvtidsutvärdering och minst en ytterligare gemensam aktivitet. Formellt räcker mentorskapsprogrammet ett år ifrån start och efter det är det upp till mentorskapsparet om man vill träffas mer.

Anmälningen till mentorskapsprogrammet sker via ett webbaserat anmälningsformulär som du finner HÄR. De mentorer som anmäler sig kommer att fylla i liknande formulär och därefter matchas paren manuellt. Sista dag för anmälan är den 13e maj och innan juni kommer du att få namn och telefonnummer till din mentor. Det är dock frivilligt att påbörja kontakten innan kick-offen i september.

Vid frågor är du välkommen att mejla vår alumniansvarig Johanna Granqvist på alumni@tbi.lintek.liu.se

Logga in
Sök
Kalender
urfadderiet.se TBi på Facebook QQQ på Facebook
bi6.se TBi på Instagram Phi Tau på Facebook