Årets TBi-alumn

Utmärkelsen Årets TBi-alumn syftar till att inspirera studenter och alumner och uppmärksamma personer som gjort något särskilt. Utöver äran får personen i fråga komma och föreläsa för TBi-studenter samt få sitt namn uppsatt på TBi-monumentet i märkesbacken.

Priset Årets TBi-alumn är en förlängning av LiU:s utmärkelse Årets Alumn.

Vet du någon som har läst en utbildning på TBi-sektionen och gjort något berömvärt inom sitt område efter examen? Nominera då hen till Årets TBi-alumn 2017, genom att skicka ett mejl med en kort motivering till Johanna Granqvist på alumni@tbi.lintek.liu.se, senast den 13 maj.

 

Årets TBi-alumn 2012: Lisa Bindgård

---------------------
Namn: Lisa Bindgård
Utbildning: Teknisk Biologi med inriktning biomaterial
Exjobb: Renewable Packaging – Plastic films from hemicellulose
Jobbar nu: Affärsutvecklare på Xylophane
---------------------

“Lisa Bindgård har genom att jobba med utveckling och kommersialisering av SKALAX visat exceptionellt engagemang och entreprenöriell anda. För detta förtjänar hon utmärkelsen Årets TBi-alumn 2012.”

Med denna motivering blev Lisa vald till Årets TBi-alumn 2012. När Lisa fick veta att hon blivit vald blev hon väldigt överraskad och smickrad. Hon tyckte det var jättekul!

Lisa gjorde sitt exjobb på Chalmers hos Professor Paul Gatenholm och doktoranden Maria Gröndahl. Det handlade om mjukgörning av xylanbaserade filmer. De lyckades göra filmer av xylan och kunde konstatera att de inte släppte igenom något syre.

Efter sin examen 2003 blev Lisa anställd som labbingenjör på AstraZeneca, och samtidigt fortsatte hon att arbeta med affärsutveckling av idén på fritiden tillsammans med Maria och Paul. De fick stipendier från olika aktörer inom innovationssystemet och deltog i innovationstävlingar.

År 2003 skickade de in en patentansökan, och de startade företaget Xylophane år 2004. Idag har de utvecklat produkten SKALAX, som består av xylan och tillsatser som styr dess egenskaper. Det är ett förnyelsebart material, som skulle kunna ersätta till exempel aluminiumfolie eller oljebaserade plaster i förpackningar och på så sätt minska energiåtgång och koldioxidavtryck. Lisa och hennes medarbetare samarbetar med kunder inom förpackningsindustrin samtidigt som de utvecklar produkten och jobbar för att få produktionen storskalig och minska kostnaderna.

År 2010 byggdes en pilotanläggning som lyckades ta fram mycket större mängder än som tidigare varit möjligt, och nu arbetar de för att kunna öka produktionen ännu mer. Xylophane har idag 12 anställda, och Lisa arbetar som affärsutvecklare. Hon trivs väldigt bra då hon är intresserad av miljöteknik och tycker att förpackningsindustrin är spännande. Hon tycker att det är kul att arbeta på ett så pass litet företag eftersom hon får insikt i många olika delar av bolaget. Drivkraften är att få se SKALAX i förpackningar ute i butikerna.

Logga in
Sök
Kalender
urfadderiet.se TBi på Facebook QQQ på Facebook
bi6.se TBi på Instagram Phi Tau på Facebook