Användarvillkor

1. Allmänt
2. Begränsningar i användningen av webbplatsen
3. Ansvarsbegränsning
4. Upphovsrätt och varumärken
5. Länkning m.m.
6. Kakor (Cookies)

1. Allmänt

Genom att gå in på TBi-sektionens webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på/via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren.

2. Begränsningar i användningen av webbplatsen

Informationen på TBi-sektionens webbplats kommer från källor som sektionen bedömer tillförlitliga. TBi-sektionen garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. TBi-sektionen garanterar inte att webbplatsen eller de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

3. Ansvarsbegränsning

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. TBi-sektionen ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

4. Upphovsrätt och varumärken

TBi-sektionen har äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar och liknande på TBi-sektionens webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att TBi-sektionen får lagra, sprida och publicera materialet.

5. Länkning m.m.

Om TBi-sektionen tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från TBi-sektionens sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och TBi-sektionen är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. TBi-sektionen har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

För närmare information om hur man länkar till TBi-sektionens webbplats, se Länkning till TBi-sektionens webbplats.

6. Kakor (Cookies)

TBi-sektionens webbplats innehåller kakor även kallde cookies. En kaka är information som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Informationen används bl.a. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen, s.k. bestående cookies, sparar information under en längre tid på besökarens dator. TBi-sektionen använder bestående cookies för att ge möjlighet till automatiskt inloggning, följa besökarnas navigering på webbplatsen och för att samla in statistik.

Den andra typen av kaka, s.k. sessionskakor, lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. För att kunna logga in måste besökaren tillåta användningen av sessionskakor dessa försvinner när man loggar ut eller stänger webbläsaren.

Om besökaren inte accepterar användningen av kakor kan besökaren göra inställningar via sin webbläsares säkerhetsinställningar. Besökaren kan neka användning av bestående kakor utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen i någon större grad. Om besökaren nekar användningen av bestående kakor medför det att besökaren t.ex. inte kan loggas in automatiskt på sidan.

Logga in
Sök
Kalender
urfadderiet.se TBi på Facebook QQQ på Facebook
bi6.se TBi på Instagram Phi Tau på Facebook