Inriktningar 2017

Teknisk Biologi

  • Industriell Bioteknik och Produktion (examen i Teknisk Biologi)
  • Sensorer och Material i Medicinen (examen i Teknisk Biologi)

Kemisk Biologi Civilingenjör

  • Protein Science & Technology (examen i Kemisk Biologi)
  • Industriell Bioteknik och Produktion (examen i Teknisk Biologi)

Kemisk Biologi Naturvetare

  • Protein Science 
  • Organisk syntes/läkemedelskemi
  • Experimental and Medical Biosciences (finns ej i Studiehandboken, då den går på HU)

OBS! TB/KB-civil kan välja varandras profiler. Möjligen måste vissa kurser väljas "korrekt" i ÅK3. Prata med studievägledaren om du är osäker.

OBS! Även om studiehandboken specificerar valbara kurser för respektive profil går det oftast bra att hitta sin favoritkurs från något annat program om man uppfyller förkunskapskraven. En ansökan till programnämnden måste göras för att kursen ska få räknas med i examen.

Information om de olika inriktningarna finns att läsa här

Logga in
Sök
Kalender
urfadderiet.se TBi på Facebook QQQ på Facebook
bi6.se TBi på Instagram Phi Tau på Facebook