Styret

Styret är kort för Styrelsen för Teknisk Biologi. Vill du nå samtliga i Styret, maila styret@tbi.lintek.liu.se

Kontaktuppgifter till de olika posterna finns här.

Styret ser till att sektionen fungerar, internt och gentemot andra aktörer på universitetet och i näringslivet. Till vår hjälp har vi Kansliet, vilket består av ledare för utskott som ska verkställa Styrets beslut och utöva det mesta av sektionsaktiviteterna.

Styrelsemöten hålls varje vecka. Om det är något Du vill att Styret ska ta upp, ta då kontakt med valfri Styretmedlem.

 

Styrelseposter

Ordförande - Alexander Westlund

Ordföranden leder styrelsearbetet. Som ordförande är man sektionens ansikte utåt och för att kunna vara detta på ett bra sätt krävs det att man är väl insatt i frågor som rör sektionen. Ordföranden representerar sektionen i Linteks styrelse samt fullmäktige där ordföranden är adjungerad.

Vice ordförande - Emma Sandqvist Wedin

Vice ordföranden samarbetar nära med ordföranden. V.ordf. ska fungera som en diskussionsspartner till ordföranden i dennes löpande uppgifter och även ha en avlastande funktion genom t.ex uppdelning av möten. Det andra viktiga ansvaret som v.ordf. är att leda Kansliet och dess möten, som sammankallande medlem där. Dessutom ska v.ordf. även bevaka så att traditioner inom sektionen bevaras.

Intendent - Hilding Dahlström

Som intendent har man hand om märkesförsäljning, sektionsrummet Bihålan, kontoret och förrådet. Av tradition brukar sekreteraren/intendenten också se till att sektionsmedlemmarna får möjlighet att köpa snygga sektionströjor eller väskor. Dessutom leder Intendenten Pysselutskottet som håller i en hel del fixarprojekt under året, såsom sykvällar och skapande av rekvisita för Snuttefilmen! Intendenten har även ansvaret för att fotokatalogen tillverkas på höstterminen.

Kassör - Gustav Björk

Som kassör i Styret har man juridiskt ansvar för hela sektionens (även Urf:s och Bi6) ekonomi. Kassörsarbetet går ut på att bokföra (betala fakturor till exempel) och se till att styrets arbete följer budget. På höst- och vårmöte ska kassören redovisa styrets ekonomiska läge genom balans- och resultaträkningar. Man ska också lägga en budget för nästa års styre (vis av den erfarenhet man fått under året).

Informationschef / Sekreterare - Elfride Jande

Som Informationschef har du i huvudsak två uppgifter: att vara sekreterare på majoriteten (om inte alla) möten du går på och sköta informationsflödet in till sektionen. Detta innebär en hel del skrivande, både mötesprotokoll, mail och facebbok-inlägg men det innebär också att se till att hemsidan fungerar som den ska, se till att alla justeringspersoner skriver på mötesprotokollen och att inga olämpliga bilder läggs upp på styrets instagram-konto. Till sin hjälp har Info-C webutskottet som hjälper denne att hemsidan ser fräsig ut. 

 

Ledamot - Sara Hulthén

Ledamotet i styrelsen har inget specifikt ansvar utan det är en post som enbart sitter i styrelsen och leder inget utskott. Som ledamot kommer man då ha mer tid för själva styrelsearbetet, vilket gör att ledamoten är den som kommer bli sammankallande i flera av de smågrupper som bildas för att lösa specifika projekt under verksamhetsåret. Ledamoten kommer att driva ett eller flera av styrelsens verksamhetsmål.

 

Studienämndsordförande Styret - Sara Svanberg

SnOrdfens främsta uppgift är att leda sektionens studiebevakade arbete. Detta görs genom att sitta som studentrepresentanter i Utbildningsnämnden, som driver utbildningarna, samt i Programplanegruppen (PPG), där det mesta arbetet med upplägget av utbildningen tas fram. Den sitter även med i LinTeks utbildningsråd (UR) tillsammans med SnOrdfar från samtliga sektioner på Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet.

Det finns även SnOrdf Kansliet (Johanna Utterström) som hjälper SnOrdf Styret. SnOrdf Kansliet är utskottsledare för studienämnden och SnOrdf Styret jobbar med styrelsearbete utöver deras gemensamma uppgifter.

 

 

 

 

Logga in
Sök
Kalender
urfadderiet.se TBi på Facebook QQQ på Facebook
bi6.se TBi på Instagram Phi Tau på Facebook