Om Utskott & Kansli

På Sektionen för Teknisk biologi finns 13 utskott som jobbar med allt ifrån utbildningsbevakning till kontakt med alumner och skrivandet av sektionssidan i kårtidningen. Utskotten består av de av sektionens medlemmar som vill engagera sig och få ut mer av sitt studentliv! Utskottsledaren sitter antingen i kansliet eller i kansli + styrelse. Kansliet är en plattform för information, planering och diskussion.

Kansliet har, till skillnad från styrelsen, ingen beslutsrätt men informeras och diskuterar de beslut som ligger på styrelsens agenda. Kansliet hjälper till att avlasta styrelsen och samla de sektionsombud som själva inte har något utskott.

Logga in
Sök
Kalender
urfadderiet.se TBi på Facebook QQQ på Facebook
bi6.se TBi på Instagram Phi Tau på Facebook