Masterinriktningar Teknisk Biologi

Industriell bioteknik och produktion / Industrial Biotechnology and Production

Inriktningen syftar till att bygga upp en ingenjörskompetens inom området bioteknik för produktion och produkter inom den industriella läkemedels- och diagnostikasektorn. Detta är ett mycket brett område som spänner över produktion av t.ex. små molekyler som antibiotika och vitaminer, gentekniskt framställda proteiner och DNA- vektorer, vaccinpreparat, antikroppar samt nya produkter som stamcellskulturer för terapi och diagnostiktillämpningar. Inom svensk bioteknik har denna typ av produkter och produktionen av dem en stark position i såväl mindre som större företag.

QDSensorer och material i biomedicin / Devices and Materials in Biomedicine

Inriktningen syftar till att ge kunskaper om moderna koncept inom bioteknik, t.ex. applikations- och utvecklingsarbete inom sensorsystem, mikro- och nanoteknologi, avancerade material, ytvetenskaper, biomolekylär kemi samt kunskaper om tekniska framsteg inom analys och diagnostik. Moderna analysmetoder som du kommer i kontakt med är bland annat elektronmikroskopi, spektroskopi, röntgendiffraktion, ellipsometri, biacore och röntgenfotoelektronspektroskopi.

Logga in
Sök
Kalender
urfadderiet.se TBi på Facebook QQQ på Facebook
bi6.se TBi på Instagram Phi Tau på Facebook